Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim powstało na mocy Uchwały nr IV/18/99 Rady Powiatu Bielskiego z dnia 30 stycznia 1999 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim. Centrum jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która wchodzi w skład powiatowej administracji zespolonej. Obszarem działania Centrum jest Powiat Bielski. Za pomocą PCPR Zarząd Powiatu wykonuje zadania z dziedziny pomocy społecznej.

W skład Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wchodzą następujące działy organizacyjne:
• Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym,
• Dział Pomocy Socjalnej,
• Dział Obsługi Finansowo-Kadrowej,
• Zespół do Spraw Pieczy Zastępczej.

W skład Centrum wchodzi Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Metryka strony

Udostępniający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim

Wytwarzający/odpowiadający: Czarkowska Małgorzata

Wprowadzający: Małgorzata Czarkowska

Data modyfikacji: 2016-10-13

Opublikował: Małgorzata Czarkowska

Data publikacji: 2014-09-24

Rejestr zmian